Tuunaa naiselle ammatti

Tuunaajamutsi on mukana Naisten Pankin Yrittäjältä yrittäjälle -hankkeessa. Miksi lähdin mukaan?

Perustin ohjelmapalveluita tarjoavan Tuunaajamutsi yrityksen, koska halusin tehdä työtä omien arvojeni puolesta. Missioni on edistää kestävää kehitystä innostamalla ihmisiä tuunaamaan, uusiokäyttämään ja kierrättämään sekä ottamaan oma luovuutensa käyttöön.

Kestävään kehityksen kuuluu myös eriarvoisuuden vähentäminen. Kun taloudellinen eriarvoisuus globaalisti pienenee ja toimeentulon mahdollisuudet kehitysmaissa paranevat, on se meille kaikille hyväksi. Tätä kautta myös pakolaisvirta Eurooppaan vähenee.

Ammattipää.jpeg
Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Tavoitteena on tukea kehitysmaiden naisten työtä köyhyyden voittamiseksi niin Afrikassa kuin muissakin maanosissa.
— Naisten Pankki

Kuuntelin nigerialaisen naisyrittäjän puheenvuoroa kansainvälisessä kiertotalousalan WCEF2017 kongressissa kesäkuussa. Kierrätysyritys Chanja Datti Ltd:n toimitusjohtaja Funto Boroffice kertoi suurimmaksi haasteeksi kehittyvissä maissa rahoituksen saamisen kiertotalousyrityksille. Kiertotalous hänen mukaansa tarkoittaa myös työpaikkojen luomista, naisten oikeuksien lisäämistä ja köyhyyden vähentämistä. ”Kiertotalous voi olla myös hengissä selviämisen edellytys. Meillä pojat voivat valita, liittyvätkö Boko Haramiin vai tulevatko meidän kierrätysyritykseemme töihin. Naiset pääsevät perheväkivallasta, koska saavat meiltä töitä ja palkkaa”

En tiedä onko Funto Boroffice aikoinaan saanut rahoitusta Naisten Pankin kautta, mutta kiertotalouden edistäminen vaatii tuhansia Chanja Dattin tapaisia yrityksiä ympäri maailma. Olisi hienoa, jos Tuunaajamutsin Naisten Pankin lahjoituksilla voidaan edistää juuri tämäntyyppistä, kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvää liiketoimintaa!

Oma toimeentulo vahvistaa naisten roolia ja arvostusta sekä perheessään että yhteisössään. Naisten auttaminen on tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista kasvattaa hyvinvointia kestävästi.
— Naisten Pankki
NP logo.jpg

Mitä yhteistyö tarkoittaa?

Tuunaajamutsi lahjoittaa 25.10.2017 alkaen tilattujen ohjelmapalveluiden palkkio-osuudestaan 5% Naisten Pankille. Tilatun työpajan hinnasta vähennän siis ensin ALV:n ja kulut, loppuosuudesta 5% tilitän Naisten Pankille.

Naisten Pankki ei käännytä. Naisten Pankki toimii yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa, joka hallinnoi Naisten Pankin varoja ja toteuttaa hankkeet kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanavun periaatteiden mukaisesti Naisten Pankin työtä tehdään kaikkien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan, sukupuoliseen suuntautumiseen tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Tavoitteemme on ihmisten auttaminen, eikä auttamisen taustalla ole tavoitetta käännyttää tai muuttaa avunsaajien vakaumusta tai mielipiteitä. Tämä on Kirkon Ulkomaanavun toiminnan ehdoton lähtökohta. Tällä arvopohjalla toimiva Kirkon Ulkomaanapu on erinomainen kumppani Naisten Pankille.
— Naisten Pankki

Kun tilaat tiimipäivään, kokouksen kevennykseksi tai asiakastilaisuuteen hauskan ja luovan tuunausohjelman, saat mieleenpainuvan ja elämyksellisen ohjelman ja teet monella tavalla hyvää. Edistät yhteisöllisyyttä, mielen hyvinvointia ja stressistä palautumista, konkretisoit kestävän kehityksen arvoja ja annat nyt myös naiselle ammatin.

Tuunaataan siis yhdessä naiselle ammatti.

Terveisin

Annakaisa Kilpinen - Tuunaajamutsi

www.tuunaajamutsi.fi