TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Tuunaajamutsi
Y-tunnus: 1851695-3
puhelin 050-4027376
sähköposti: annakaisa.kilpinen@tuunaajamutsi.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Annakaisa Kilpinen
Havutie 4 I
puhelin 050-4027376
sähköposti annakaisa.kilpinen@tuunaajamutsi.fi 

Henkilörekisterin nimi
Asiakas ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, laskutukseen, palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, markkinointiviestintään

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Etu- ja sukunimi, posti- ja sähköpostiosoite, yrityksen nimi,

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:
- Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan
- rekisterinpitäjän omasta toiminnasta kuten tapaamiset, sähköiset ilmoittautumiset

Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja omissa järjestelmissään tietojärjestelmästä toiseen.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Tuunaajamutsin käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Tuunaajamutsin toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Tuunaajamutsin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja, tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuuri, henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.